• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

Konsultacje medyczne

Konsultacje medyczne


Konsultacje: Po pierwszym zarejestrowaniu lub po zalogowaniu się na Portalu Onkorehabilitacja będzie możliwe uzyskanie indywidualnych konsultacji lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej zajmującego się problematyka OnkoRehabilitacji. Indywidualnie dobrany program OnkoRehabilitacji pacjent otrzyma po 24-48 godzinach od wysłania kwestionariusz ze swoimi anonimowymi danymi osobowymi, wynikami badań diagnostycznych, dotychczasowym przebiegiem leczenia onkologicznego i aktualnymi problemami i dysfunkcjami narządu ruchu. Szczegółowe wypełnienie kwestionariusza i precyzyjnie sformułowane zapytania ułatwia ustalenie indywidualnego programu OnkoRehabilitacji dla danego pacjenta.