• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

Jaka fizjoterapia w onkologii? Jak znaleźć fizjoterapeutę w onkologii?

Jaka fizjoterapia w onkologii? Jak znaleźć fizjoterapeutę w onkologii?


Informacje ogólne: PORTAL ONKOREHABILITACJA (OnkoRehabilitacja) to ogólnopolski serwis informacyjny i konsultacyjny o rehabilitacji i fizjoterapii w onkologii. Przeznaczony jest w szczególności dla pacjentów z rozpoznana choroba nowotworowa (onkologiczną), niezależnie od czasu jej rozpoznania, sposobu i fazy leczenia ( zabiegu operacyjnego, radioterapii, chemioterapii, czy prowadzonej innej terapii) oraz dla ich bliskich i ich rodzin chcących im pomóc i ulżyć w codziennym życiu . Przeznaczony jest także dla lekarzy różnych specjalności , lekarzy będących w trakcie specjalizacji, fizjoterapeutów oraz dla osób innych zawodów medycznych i niemedycznych zainteresowanych problematyką rehabilitacji i fizjoterapii w onkologii.

Rehabilitacja onkologiczna (OnkoRehabilitacja) to termin oznaczający specjalnie dostosowaną i programowaną rehabilitację u pacjentów onkologicznych. Rehabilitacja onkologiczna kierowana dla pacjentów z chorobą nowotworową jest bezpieczna i przyniesie ujemnych skutków dla ich zdrowia. Program OnkoRehabilitacji uzależniony jest od fazy leczenia onkologicznego, czasu od jego zakończenia i indywidualnego stanu pacjenta i jego własnych potrzeb. Zależy od dysfunkcji i ewentualnych powikłań prowadzonego leczenia onkologicznego, a także od współistniejących chorób i urazów narządu ruchu.

Chcemy propagować i rzetelnie informować o rehabilitacji i fizjoterapii w onkologii, gdyż do niedawna pacjenci z rozpoznaną choroba nowotworową byli pozbawieni możliwości korzystania z tych zdobyczy medycyny. Nowopowstała i dynamicznie rozwijająca się OnkoRehabilitacja, tak jak w innych specjalnościach medycznych, tak w onkologii jest nieodłącznym elementem kompleksowego leczenia. W Europie i na Świecie, nowoczesne standardy leczenia onkologicznego obok diagnostyki, leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii i terapii biologicznych zawierają rehabilitację i fizjoterapię. Rehabilitacja onkologiczna zmniejsza dolegliwości bólowe i skutki prowadzonego leczenia choroby nowotworowej. W mniejszym lub większym stopniu ogranicza lub nie dopuszcza do powstania dysfunkcji narządu ruchu będących następstwami prowadzonego leczenia onkologicznego. To wreszcie OnkoRehabilitacja poprawia jakość życia pacjentów z choroba nowotworową w trakcie jego prowadzenia lub niepowodzenia. To OnkoRehabilitacja łagodzi skutki uboczne w trakcie leczenia onkologicznego, przywracając lub poprawiając samodzielność pacjenta, ograniczając do minimum konieczność pomocy Rodziny, najbliższych lub innych osób.

Wielu pacjentów zastanawiało się jaka fizjoterapia w onkologii jest najlepsza. Odpowiedź jest jednak uwarunkowana wieloma czynnikami i w głównej mierze zależy od konkretnego pacjenta. Nieprawdą jest, że pacjent z chorobą nowotworową nie może i nie powinien mieć rehabilitacji. Wręcz odwrotnie każdy pacjent powinien mieć odpowiednio dobrana i zaprogramowaną indywidualnie rehabilitację. Fizjoterapia w onkologii jest bardzo ważna, gdyż ona pomaga mu przetrwać ten trudny okres w trakcie leczenia onkologicznego oraz po jego zakończeniu, gdy dołączają się inne problemy związane z dysfunkcjami narządu ruchu. Dotyczy to również leczenia uzdrowiskowego w Ośrodkach sanatoryjnych, do których niechętnie na rehabilitację uzdrowiskowa kierowani są pacjenci po leczeniu onkologicznym.

O tych problemach portal OnkoRehabilitacja chce informować, chce również pomóc w znalezieniu odpowiedniego i bezpiecznego miejsca do OnkoRehabilitacja, czyli Ośrodka Rehabilitacyjnego, Poradni Rehabilitacyjnej, Gabinetu Rehabilitacyjnego, Gabinetu Fizjoterapeutycznego i sklepów ze sprzętem ortopedyczno – rehabilitacyjnym i sprzętem pomocniczym. Będziemy na mapie Polski wskazywać te miejsca niezależnie czy mają umowę i refundację z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy nie. Z nami dowiedzą się Państwo także jak znaleźć fizjoterapeutę w onkologii. Niestety mowy z NFZ-em są obecnie nie wystarczające i dostępność do świadczeń z rehabilitacji jest coraz bardziej ograniczona, dlatego tak ważne jest precyzyjne wskazanie dostępnych miejsc do rehabilitacji. Niestety jest to niewystarczające i w celu zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresy OnkoRehabilitacja konieczne będzie wskazywanie także miejsc które nie maja kontraktu z NFZ-em. Portal ma zamiar udzielać rekomendacji poszczególnym ośrodkom, poradniom, gabinetom i sklepom rehabilitacyjnym. Rekomendowane przez Portal OnkoRehabilitacja będą miejsca fachowe i przyjazne pacjentom wymagającym OnkoRehabilitacji.

Dzięki portalowi będzie możliwe uzyskanie w ciągu 24-48 godzin konsultacji lekarskich dotyczących możliwości i zakresu stosowania indywidualnie dobranego programu OnkoRehabilitacji dla każdego pacjenta. Uzyskanie indywidualnie dobranego programu OnkoRehabilitacji będzie możliwe po zarejestrowaniu się po raz pierwszy lub po zalogowaniu się na Portalu. Konieczne będzie anonimowe wypełnienie kwestionariusza osobowego dotyczącego dotychczasowego leczenia onkologicznego i wykonywanych badań diagnostycznych dotyczących poprzednich i obecnych problemów pacjenta, który wymaga rehabilitacji. Uzyskany w ten sposób indywidualny program OnkoRehabilitacji wskaże pacjentowi drogę dalszego postępowania w leczeniu rehabilitacyjnym. Poprzez Portal Onkorehabilitacja możliwe będzie także osobiste umówienie się na konsultację z lekarzem specjalista rehabilitacji medycznej zajmującym się zagadnieniami OnkoRehabilitacji. Niestety będzie się to wiązało z osobistym stawieniem się na badanie konsultacyjne w gabinecie lekarskim. Dlatego forma internetowa jest szybsza i nie obarczona trudami przemieszczania się.