• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

Regulamin

Regulamin


I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem portalu internetowego onkorehabilitacja.pl jest: P.H.U. OnkoRehabilitacja z siedzibą w Uniszowiece 101 b, 21-030 Motycz gmina Konopnica NIP 712 115 31 66, Regon 430338111

 2. Portal jest źródłem fachowej wiedzy medycznej z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii w onkologii oferującym specjalistyczne e-usługi w postaci:

  • konsultacji medycznych dla pacjentów, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów i innych
  • specjalistycznych artykułów
  • materiałów dotyczących szczególności dziedziny rehabilitacji i fizjoterapii w onkologii
    

  Portal jest adresowany przede wszystkim do lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów oraz pacjentów oraz specjalistów innych dziedzin ochrony zdrowia.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu.

 4. Portal Onkorehablitacja.pl nie prowadzi, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.onkorehabilitacja.pl, działalności leczniczej w rozumieniu przepisów art. 3 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

 5. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści naruszających niniejsze postanowienie. Użytkownik akceptuje uprawnienie administratora Portalu do usuwania treści, jakie w ocenie administratora Portalu naruszają niniejsze postanowienie.

 

II. Warunki techniczne

 1. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika

  • hardware, software,
  • połączenia z siecią Internet,
  • przeglądarki internetowej,
  • innego oprogramowania wymaganego dla korzystania z wybranych usług.
    
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów telekomunikacyjnych, jak również oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

 

III. Rejestracja użytkowników

 1. Użytkownikami Portalu są osoby , które dokonają prawidłowej rejestracji oraz osoby, które korzystają z ogólnodostępnej części Portalu bez rejestracji.

 2. Aby w pełni korzystać z Portalu OnkoRehabilitacja, a w szczególności by uzyskać konsultacje specjalistyczną oferowaną przez Portal OnkoRehabilitacja, Użytkownik Portalu OnkoRehabilitacja musi zarejestrować się i założyć konto. Do korzystania z ogólnodostępnej części Portalu OnkoRehabilitacja nie jest wymagana rejestracja.

 3. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna.

 4. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 5. Do rejestracji niezbędne jest podanie:

  • adresu mailowego,
  • hasła,
  • wyboru konta ( lekarz, pacjent, fizjoterapeuta, psycholog, inny
  • potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu Portalu Onkorehabilitacja
    
 6. Adres mailowy podany przez Użytkownika to jego identyfikator, który wraz z indywidualnym hasłem pozwala na korzystanie z Portalu.

 7. Zakończenie rejestracji następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu mailowego, poprzez otrzymanie przez Użytkownika przesłanego przez Portal linku potwierdzającego.

 8. Użytkownik jest zobowiązany wpisać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Zakazane jest zakładanie kilku kont przez tę samą osobę, jak również udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

 9. Portal zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz usunięcia konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

IV. Ochrona danych osobowych użytkowników portal

 1. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) przez P.H.U. OnkoRehabilitacja Piotr Majcher z siedzibą w Uniszowicach 101 b 21-030 Motycz, w celach związanych z korzystaniem z portalu internetowego onkorehabilitacja.pl, przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji na temat Użytkowników Portalu.

 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

 

V. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz P.H.U. OnkoRehabilitacja, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, materiałów multimedialnych, zdjęć, baz danych i aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu są zastrzeżone na rzecz P.H.U. OnkoRehabilitacja lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych - są udostępniane na stronach Portalu.

 2. Portal, jak również każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

 3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych, zdjęć, baz danych i aplikacji oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów lub baz danych.

 4. Wykorzystanie materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych, zdjęć, baz danych i aplikacji oraz innych elementów zawartych w Portalu, w celach edukacyjnych lub naukowych albo innych celach niekomercyjnych wymaga zezwolenia od administratora Portalu.

 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części w celach komercyjnych.

 6. Dostarczając i zamieszczając na Portalu jakiekolwiek treści, Użytkownik przenosi bezpłatnie na P.H.U. OnkoRehabilitacja prawa autorskie do wykorzystywania tych treści na wszystkich polach eksploatacji według uznania P.H.U. OnkoRehabilitacja.

 

VI. Prawa portalu

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników treści niezgodne z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.

 2. W ramach serwisu dostępne jest forum dyskusyjne. Portal nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji Portalu, a publikowanych przez Użytkowników na forum. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania/edycji wiadomości naruszających przepisy obowiązującego prawa, wiadomości mających charakter reklamowy, wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, wiadomości o obraźliwym charakterze.

 3. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.

 4. Portal zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych. Jednocześnie Portal nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji i materiałów o charakterze reklamowym, zamieszczanych na łamach Portalu.

 5. Portal zastrzega sobie prawo do używania mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

 6. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania Regulaminu na stronach Portalu.

 

VII. Płatności za konsultacje

 1. Płatność za konsultacje świadczoną przez Portal OnkoRehabilitacja jest dokonywana bezpośrednio przez Użytkownika.

 2. Przed wypełnieniem formularza konsultacji należy zaakceptować informację na temat płatności.

 3. Opłata za usługę pobierana jest po wypełnieniu formularza konsultacji.

 4. Opłata uiszczana jest przez Użytkownika portalu za pośrednictwem systemu rozliczeń prowadzonego przez PayU S.A. Opłata uznawana jest przez Portal OnkoRehabilitacja z chwilą zaksięgowania jej na koncie PayU.

 5. Użytkownikowi portalu przysługuje prawo żądania wystawienia faktury za konsultację.

 

VIII. Płatności za konsultacje

 1. Regulamin obowiązuje Użytkownika od czasu wypełnienia formularza rejestracyjnego.

 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.