• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

Zaburzenia i problemy psychiczne pacjentów onkologicznych.

21 kwi

Zaburzenia i problemy psychiczne pacjentów onkologicznych.


 

Diagnoza choroby nowotworowej i leczenie onkologiczne wymagają psychicznego przystosowania do nowej sytuacji. Zarówno pacjent, jak i jego bliscy przechodzą przez proces psychicznej adaptacji, który prowadzi do zrozumienia, czym jest wykryta choroba i na czym polega proponowane leczenie.

 

Link do artykułu:

http://www.onkorehabilitacja.pl/repository/Zaburzenia.pdf