• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

PROGRAM REHABILITACJI PO OPERACJACH KRĘGOSŁUPA.

07 maj

PROGRAM REHABILITACJI PO OPERACJACH KRĘGOSŁUPA.


Schorzenia kręgosłupa powodują obecnie ponad 15% absencji chorobowych i
są najczęstszym powodem niezdolności do pracy u osób poniżej 45 roku życia.
Stanowią one drugą w kolejności przyczynę stosowania przez ludzi leków
przeciwbólowych. W 2000 roku w Wielkiej Brytanii leczenie 3,1 mln pacjentów
kosztowało 9 bln funtów brytyjskich. W 1992r. schorzenia kręgosłupa w Polsce
stanowiły najczęstszą przyczynę orzeczonego inwalidztwa, zaś w okresie
19671987 absencja z powodu chorób układu ruchu, wśród których bóle
kręgosłupa są najbardziej rozpowszechnione wzrosła 3-krotnie...

 

Link do artykułu:

http://onkorehabilitacja.pl/repository/PROGRAM-REHABILITACJI-PO-OPERACJACH-KREGOSLUPA.pdf