• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

Profilaktyka nowotwora.

18 paź

Profilaktyka nowotwora.


 To, czy zachorujemy na raka zależy od naszych genów, wieku i trybu życia.  Jednak wbrew rozpowszechnionej opinii, tylko niewielka część spośród chorób nowotworowych rozwija się w wyniku dziedziczenia określonych predyspozycji...

Link do artykułu:

http://onkorehabilitacja.pl/repository/Profilaktyka-nowotworowa.pdf