• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

Mammografia nie zmniejsza liczby zgonów na raka piersi.

26 mar

Mammografia nie zmniejsza liczby zgonów na raka piersi.


Coroczna mammografia nie zmniejsza liczby zgonów na raka piersi w porównaniu z badaniem palpacyjnym – wynika z trwającego 25 lat badania naukowców z uniwersytetu w Toronto.

Analizowane dane dotyczyły dwóch grup liczących łącznie prawie 90 tys. kobiet w wieku 40-59 lat, z których połowa w latach 1980–1985 corocznie przeprowadzała badanie mammograficzne, a druga połowa takiemu badaniu się nie poddawała.

Wszystkie uczestniczki przeszły zwykłe kontrolne badanie piersi, nauczono je też zasad samokontroli stanu piersi. Wszystkie kobiety w wieku 50-59 lat takie badania przeprowadzały.

Naukowcy sprawdzili ile kobiet w ciągu 25 lat (do końca 2005 r.) zmarło w związku z wykrytym rakiem piersi w grupie korzystającej z mammografii oraz w grupie niekorzystającej z tych badań.

Okazało się, że w ciągu całego okresu badań w grupie kobiet korzystających z mammografii wykryto 3250 przypadków raka piersi, zaś w grupie niekorzystającej z mammografii – 3133. Spośród pacjentek z pierwszej grupy zmarło z powodu nowotworu 500 kobiet, z drugiej grupy – 505.

W grupie kobiet korzystających z mammografii ponad 100 kobiet zostało poddanych terapii, której nie potrzebowały (chirurgia, chemioterapia, radioterapia, terapia hormonalna), co oznacza, że na każde 424 kobiety poddające się badaniu u jednej diagnozowano raka piersi, który jednak nigdy się nie rozwinął.

Wyniki kanadyjskiego badania nie pokrywają się jednak np. z rezultatami podobnych badań szwedzkich, według których śmiertelność kobiet z rakiem piersi była o 31 proc. mniejsza w grupie korzystającej z mammografii. Jednak w Szwecji pomiędzy mammografiami upływało 24 do 33 miesięcy, a w Kanadzie wykonywano badania coroczne. Guzy wykrywane w szwedzkim badaniu były też większe niż wykryte w kanadyjskiej analizie. Inne były też zasady doboru grup. Obecnie w Kanadzie zaleca się kobietom w wieku 50 do 69 lat, u których ryzyko wystąpienia raka piersi nie jest wysokie, badanie mammograficzne co 2–3 lata.

Autorzy kanadyjskiego badania nie zalecają jednak wycofania się z badań mammograficznych i podkreślają, że wyniki otrzymane w Kanadzie nie muszą mieć zastosowania w innych krajach.