• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

Jak prawidłowo przeprowadzić wywiad rodzinny u pacjenta onkologicznego.

08 paź

Jak prawidłowo przeprowadzić wywiad rodzinny u pacjenta onkologicznego.


       Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO) wydało nowe zalecenia dotyczące zbierania wywiadów rodzinnych od pacjentów onkologicznych.Według najnowszych wytycznych opublikowanych na łamach"Journal of Clinical Oncology", onkolodzy w trakcie pierwszorazowej wizyty pacjenta z rozpoznaną chorobą nowotworową powinni zebrać skrupulatny wywiad na temat nowotworów odnotowywanych wśród krewnych I i II stopnia. Pozwoli im to na bardziej efektywną identyfikację chorych z dziedziczną predyspozycją do raka, a także na określenie zindywidualizowanych strategii leczenia krótko- i długoterminowego na podstawie ich genetycznej determinanty.ASCO zaleca, aby od każdego pacjenta onkologicznego lekarz dowiedział się, czy nowotwory występowały:

- u rodziców, dzieci oraz rodzeństwa;

- u dziadków, ciotki/wujków, siostrzenice/bratanków, wnuków oraz rodzeństwa przyrodniego.

 

W każdym przypadku lekarz zbierający wywiad powinien zgromadzić dane dotyczące rodzaju nowotworu, wieku, w jakim został on rozpoznany, czasu przeżycia oraz ewentualnie rezultatów przeprowadzonych testów genetycznych.