• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

IX Majówka z Fizjoterapią.

05 maj

IX Majówka z Fizjoterapią.


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Majówkę z Fizjoterapią 

pt: " Fizjoterapia w XXI wieku" która odbędzie się 12 maja 2016 roku w Collegium Maius Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie, której jesteśmy honorowym patronatem.