• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

Forum Menadżerów Służby Zdrowia

08 maj

Forum Menadżerów Służby Zdrowia


Przed nami kolejne wydarzenie z cyklu Forum Menadżerów Służby Zdrowia, które odbędzie się 16 czerwca w Gdańsku.
Konferencja jest dedykowana elitarnemu gronu osób, które zarządzają placówkami medycznymi i decydują de facto o ich funkcjonowaniu.
 Podczas tego spotkania zostaną omówione m In. :
•    Perspektywa zmian w systemie ochrony zdrowia
•    Zasady prowadzenia dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej
•    Szanse na rozwój dzięki wykorzystaniu dostępnych środków unijnych
•    Realizacja i kontrola umów z NFZ
•    Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej w świetle aktualnych i proponowanych zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
•    Trendy w telemedycynie: korzyści wynikające z zastosowania nowych technologii.
•    Normy ISO, a wpływ na kontraktacje NFZ
•    Wpływ znajomości i przestrzegania standardów jakości na bezpieczeństwo szpitala i pacjentów
•    Lobbing Medialny oraz ochrona reputacji
Data:
16.06.2015r.
Lokalizacja:
Gdańsk, ul. Jelitkowska 20, Hotel Novotel

 

 

 

Link do artykułu:

http://onkorehabilitacja.pl/repository/Info-na-strone-FMSZ-Gdansk.pdf