• Zobacz • Dowiedz się • Zapytaj • Pomóż sobie i innym •

Bezpłatna konferencja „ Rehabilitacja Medyczna - problemy małego pacjenta ” w dn. 5 czerwca w Warszawa.

01 lip

Bezpłatna konferencja „ Rehabilitacja Medyczna - problemy małego pacjenta ” w dn. 5 czerwca w Warszawa.


Bezpłatna konferencja  
„ Rehabilitacja Medyczna - problemy małego pacjenta ”
w dn. 5 czerwca w Warszawie / Hala Torwar.


Tematyka konferencji:
1. Rehabilitacja medyczna – przywracanie pełnej lub maksymalnej sprawności fizycznej także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.
2. Działy i metody fizjoterapii - uwarunkowania doboru poszczególnych metod terapeutycznych.
3. Oddziaływanie bodźcami fizycznymi - fizykoterapia i jej narzędzia

4. Kinezyterapia - leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza.
5. Wybrana problematyka - fizjoterapia dzieci i młodzieży

6. Rola dokumentacji medycznej w wieloprofilowym, długofalowym usprawnianiu.
7. Ocena efektów długofalowego procesu rehabilitacyjnego - narzędzia oceny postępów rehabilitacji.
8. Wymogi bezpieczeństwa podczas realizacji usprawniania.
9. Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia populacji i promowanie zachowań prozdrowotnych.

Podczas konferencji wystąpią m.in.:

 • dr hab. n. med. Piotr Majcher
  „Programowanie rehabilitacji u dzieci i młodocianych ze skoliozą idiopatyczną ze względu na ukształtowanie krążków międzykręgowych i trzonów kręgów skrzywienia”,

Rehabilitacja w dysfunkcjach narządu ruchu u pacjentów z chorobą nowotworową”.

 • dr n. o zdr. Teresa Stawińska
  „Jakość życia matek dzieci z MPD a wybrane obszary funkcjonowania psychospołecznego”.
 • mgr Emilia Maria Sobolewska

             ” Rehabilitacja małego pacjenta ”

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 • kadrę zarządzającą i przedstawicieli ośrodków rehabilitacyjnych,
 • kadrę decydującą o doborze i finansowaniu zakupu nowoczesnego wyposażenia i sprzętu,
 • lekarzy ze specjalizacją rehabilitacja medyczna, fizjoterapeutów,
 • przedstawicieli szpitali i przychodni posiadających pracownie rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz oddziały dziecięce,
 • kadrę ośrodków pobytu dziennego, ośrodków opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
 • specjalistów z ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży,
   

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://www.multiexpo.pl/konferencje-5-czerwca-2014/konferencja-rehabilitacja-medyczna-problemy-malego-pacjenta

Zapraszamy do rejestracji online: http://www.multiexpo.pl/konferencje-5-czerwca-2014/konferencja-rehabilitacja-medyczna-problemy-malego-pacjenta/rejestracja-rehabilitacja-malego-pacjenta

 

Bezpłatne szkolenie
„Szkolenie IAT - Nowoczesna Metoda Fizjoterapii”
w dn. 4 czerwca w Warszawie / Hala Torwar.

Ramowy zakres wydarzenia:

 • historia terapii z wykorzystaniem radiofrekwencyjnych prądów IAT,
 • omówienie nowoczesnych technik terapii,
 • medyczne aspekty wykorzystania radiofrekwencji IAT,
 • dlaczego IAT ? - porównanie metod leczeni,
 • zastosowanie terapii w konkretnych jednostkach chorobowych, 
 • część praktyczna - przykłady zastosowania terapii,
 • omówienie ew. pytań i dyskusja.

Szkolenie poprowadzą m.in:

- Lek. Med. Tomasz Kuźma:
- mgr Marcin Woźniak
- mgr Thais Hernanz, Indiba activ international physiotherapist trainer


Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 • Przedstawicieli klubów sportowych,
 • Lekarzy Medycyny Sportowej,
 • Fizjoterapeutów,
 • Lekarzy Ortopedów,
 • Właścicieli prywatnych centrów rehabilitacji,
 • Przedstawicieli Placówek Rehabilitacyjnych.

 

Rejestracja w godzinach 10.00 – 13.00 > http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/med-oferta-wspolpracy/szkolenie-iat/zgloszenie-udzialu-szkolenie-ait

Rejestracja w godzinach 13.00 – 16.00 > http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/med-oferta-wspolpracy/szkolenie-iat/zgloszenie-udzialu-szkolenie-ait-2

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia Nowoczesna Placówka Medyczna

http://www.targi-medyczne.com/